Avalon Romania Building Industry

Politica GDRP

Avalon Romania

Dragi Parteneri/Clienți,

Începând cu data de 25 mai 2018 au devenit aplicabile prevederile Regulamentului European privind protecția datelor cu caracter personal (“General Data Protection Regulation – GDPR”). Acestea asigură o securitate și o protecție sporită referitor la datele dumneavoastră personale. Vă rugăm să ne acordați asistența și consimțământul pentru a fi în măsură să implementăm în mod corect aceste prevederi.  

Începând cu data de 25 mai 2018, pentru a fi în măsură să vă furnizăm serviciile noastre, dar și știri, campanii, invitații la diverse evenimente, este necesar să obținem consimțământul dumneavoastră expres.      

Pentru dezabonare ulterioară vă puteți exercita dreptul de a vă retrage acest consimțământ prin adresarea unei cereri în acest sens..

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – Politica GDPR

Noua reglementare a Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) a intrat în vigoare pe 25 Mai 2016, dar a început să-și producă efectele începând cu 25 Mai 2018. Această lege reprezintă cea mai mare schimbare în domeniul protecției datelor cu caracter personal din ultimii 20 de ani și are obiective care trec mult peste simpla protecție a spațiului privat.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul www.avalonromania.ro, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare “Politica GDPR”) pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră (“date personale”).

Politica GDPR explică practicile AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L . (în continuare denumită “AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L ”), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L 

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal

Prin Politica GDPR, AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii GDPR și cu privire la drepturile de care beneficiază.

CINE SUNTEM?

Suntem AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L cu sediul social în : Bucureşti Sectorul 4, Drumul JILAVEI, Nr. 58-60, PARTER, SPATIUL COMERCIAL NR. 3, Bloc 1, Scara 1, fiind înregistrată la ORC cu nr. J40/9195/2019, având cod unic de înregistrare 41393756.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

“Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ numele si prenumele, adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, datele pe copia cărții de identitate, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară, in anumite situatii, precum contul bancar in cazul returului de produse. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt următoarele: numele si prenumele, adresa de e-mail, domiciliul sau adresa de livrare, telefonul mobil, datele pe copia cărții de identitate, CNP-ul daca acesta este necesar pentru facturare sau returnarea comenzilor, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară, in anumite situatii, precum contul bancar in cazul returului de produse. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L cu sediul social în : Bucureşti Sectorul 4, Drumul JILAVEI, Nr. 58-60, PARTER, SPATIUL COMERCIAL NR. 3, Bloc 1, Scara 1, fiind înregistrată la ORC cu nr. J40/9195/2019, având cod unic de înregistrare 41393756. Operatorii de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) sunt dezvoltatorii imobiliari, in majoritatea cazurilor AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  actionând doar ca un împuternicit al acestora, avand in vedere mandatul de reprezentare al AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  cu dezvoltatorii imobiliari. Prin exceptie, in anumite ipoteza stabilite de Regulament, AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  actioneaza si ca operator de date cu caracter personal.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L . se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 • Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte și actualizate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.

În scopul îndeplinirii obiectului nostru de activitate – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale pentru incheierea sau executarea unui contract, asa cum este plasarea si acceptarea unei comenzi. Astfel, vă putem prelucra datele dumneavoastra personale in calitate de persoana vizata, sau putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul realizării obiectului nostru de activitate si anume comercializarea de produse si transmiterea de comenzi.

În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.

În scopul prevenirii fraudelor si a prevenirii infractiunilor, AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L , inregistreaza video atat la interior cat si la exteriora sedii si birourile de vanzari, fara insa a transmite sau divulga aceste inregistrari catre alte persoane, cu exceptia organelor statului competente.

PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT

AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră, respectiv pentru procesarea comenzilor, facturare, livrare produse sau returnarea banilor in cazul comenzilor online.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.avalonromania .ro, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L .

Cu toate acestea, AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

De asemenea, este posibil ca AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  să aibă acces și la alte date cu caracter personal prin stabilirea de către dvs. a unei legături cu AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L , prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversațiilor telefonice, conversații e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obținerii de informații, etc.

Prin contactarea AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  în oricare mod stipulat mai sus sau oricare altă metodă care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între dvs. și AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L , înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  vor putea fi divulgate și/ sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/ contractuală pentru AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  de a proceda în acest mod.

AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal, autoritatilor publice, organelor judiciare, consultantilor externi catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii si alte categorii de destinatari, exclusiv din Romania

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca în anumite circumstanțe să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L .

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L .

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

Site-ul www. avalonromania.ro/ folosește identificatori de tip Cookie. În acest sens puteți consulta Politica noastră de Cookie, disponibilă pe site, și vă puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este mai jos precizat.

Va rugam sa consultati politica separata privind Cookie pentru mai multe informatii.

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

 Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 • Atunci când achiziționați produse, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale și ulterior pe perioada stabilita de normele financiar – contabile, respectiv pentru o perioada de 10 ani ;
 • În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;
 • În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 10 ani de la ultima corespondență trimisă;
 • În cazul în care creați un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 10 ani după ultima interacțiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login in contul dumneavoastră);
 • În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 10 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră;
 • În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 10 ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului dumneavoastră.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  S.R.L. le prelucrează:

1. Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

2. Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. Dacă aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date prin intermediul funcției “Contul meu”.

3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.

4. Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

– exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  ) să verifice corectitudinea Datelor;

– prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;

– operatorul (de exemplu, AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L .) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

– persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  ) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  ) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

5. Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.

6. Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

7. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L .

9. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul “dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.

10. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

11. Dreptul de a dezactiva Cookies – aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți ale site-urilor sau aplicațiilor noastre, așa cum este detaliat în tabelul Cookie relevant. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-urile web / aplicațiile noastre (care vă pot împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicații, puteți face acest lucru prin setările browserului. Funcția Ajutor din browserul dumneavoastră vă va spune cum. Pentru mai multe informații, consultați următoarele linkuri: http://www.aboutcookies.org/;

 Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L . le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către DPO-ul AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L . Într-o astfel de situație solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

 SOLICITĂRI JURIDICE 

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

1.         Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.

2.         Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre.

 Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

 RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI

 În funcție de context, s-ar putea să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. Informațiile controlate de AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  S.R.L. ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum și a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din SEE către Statele Unite și către alte țări.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L , precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L . AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L .

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L  dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Termenii Politicii GDPR se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact existente pe site, respectiv sa ne transmiteti o scrisoare la adresa: Bucureşti Sectorul 4, Drumul JILAVEI, Nr. 58-60, PARTER, SPATIUL COMERCIAL NR. 3, Bloc 1, Scara 1 sau un email la adresa: office@avalonromania.ro si dpo@rocg.ro

Dreptul tau de a depune plangere se poate exercita prin transmiterea acesteia catre: ANSPDCP la datele de contact: Bd G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, Bucuresti, cod postal 010336, telefon  +40.318.059.211 e-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Data ultimei actualizari este 26.03.2023